konin facebook

ARR zaprasza na spotkania tematyczne

Neutralność klimatyczna, dekarbonizacja, zrównoważony rozwój, ESG to pojęcia, które coraz częściej pojawiają się w kontekście rozwoju firm i skutecznego zarządzania. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie w ramach projektu LIFE AFTER COAL PL przygotowała dla przedsiębiorców z Wielkopolski Wschodniej cykl szkoleń, w których będziemy starali się przybliżyć i oswoić wszystkie te zagadnienia.

Europa staje się liderem w procesie transformacji gospodarki na zieloną i mniej emisyjną. Pojawiają się nowe rozporządzenia i przepisy, które mają regulować budowanie modelu zrównoważonej ekonomii. Nowe prawo ma bardzo duży wpływ na sposób działania przedsiębiorstw – w pierwszej kolejności dużych, ale w dalszej perspektywie także tych mniejszych stanowiących istotną część łańcuchów dostaw. Będą one zobowiązane do przedstawiania całego szeregu informacji o wpływach klimatycznych i środowiskowych oraz społecznych wynikających z ich działalności biznesowej oraz ukazania sposobów jak tymi wpływami zarządzają. W praktyce – nawet bez formalnych obowiązków, będą musiały zacząć działać w sposób zrównoważony.

Aby ułatwić naszym przedsiębiorcom poruszanie się w gąszczu nowych wytycznych i regulacji przygotowaliśmy cykl spotkań mający na celu ułatwienie dostarczenie wskazówek i pomocy do przygotowania praktycznych rozwiązań.

Spotkanie 1

Neutralność klimatyczna i dekarbonizacja, ESG i Zrównoważona Działalność – jak przygotować MŚP do nadchodzących zmian?

Termin: 8 marca 2024 r., godzina 10:00-14:00

Miejsce: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie

Spotkanie obejmuje:

- kompleksowe wprowadzenie w temat nadchodzących zmian dla MŚP i Mikroprzedsiębiorstw:

- przyczyny i cele dziejącej się już globalnej zmiany formuły działania biznesu na model Zrównoważonej Działalności, czyli dlaczego zmiana jest w praktyce nieunikniona?

- ramy prawne i obowiązki dla biznesu – jakie wyzwania i oddziaływania na MŚP i Mikroprzedsiębiorstwa jako część łańcucha dostaw przedsiębiorstw objętych obowiązkami tworzy to już teraz

- jak MŚP i Mikroprzedsiębiorstwa włączone są w system zbierania danych nt. Zrównoważonej Działalności przez firmy podlegające obowiązkowi raportowania Zrównoważonego Rozwoju.  oraz przygotowywane Europejskie Standardy Raportowania Zrównoważanego Rozwoju dla MŚP)

- zagrożenia i szanse dla MŚP i Mikroprzedsiębiorstw (sesja analityczna case study na przykładach właściwych dla MŚP i Mikroprzedsiębiorstw)

Rekrutacja na marcowe spotkanie właśnie ruszyła, więc jeśli jesteś zainteresowany wzięciem udziału w spotkaniu prosimy o wysyłanie zgłoszeń przez formularz dostępny na stronie https://forms.gle/UwtoNkzhGEdhK2jz6

w terminie do 4 marca 2024 r.

Szczegółowy program aktualnego spotkania dostępny tutaj.

Spotkanie 2

Jak MŚP i Mikroprzedsiębiorstwa mogą stać się neutralne klimatycznie?

Termin: 19 kwietnia 2024 r.

Miejsce: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie

Spotkanie obejmuje:

- Jakie są wyzwania i obowiązki dla MŚP i Mikroprzedsiębiorstw w zakresie identyfikowania, zmniejszania i raportowania ich wpływu na klimat (przepisy, oczekiwania prawne, oczekiwania partnerów biznesowych)
jak zidentyfikować swój wpływ na klimat?

- Co to jest Ślad węglowy i ekwiwalentny CO2? Czy zmniejszanie emisji, efektywność energetyczna i dekarbonizacja to to samo?

- Jak tworzyć Strategię Klimatyczną dla MŚP lub Mikroprzedsiębiorstwa i jak przygotować plany działania (przykładowa Strategia klimatyczna i plan działania dla Mikro- i MŚP).

- Jak policzyć Ślad Węglowy w MŚP i Mikroprzedsiębiorstwie i jak przygotować się na raportowanie Śladu Węglowego? (m.in. prezentacja prostego narzędzia wspomagającego liczenie i raportowanie emisji)

Spotkanie 3

Ocena jakości działalności MŚP i Mikroprzedsiębiorstw pod kątem Zrównoważonego Rozwoju: ryzyko upadku, ale i szansa na zbudowanie przewagi konkurencyjnej

Termin: 17 maja 2024 r.

Miejsce: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie

Spotkanie obejmuje:

- co to są Minimalne Gwarancje i dlaczego są one bardzo istotne dla MŚP i Mikroprzedsiębiorstw? Jak mogą służyć wzmocnieniu działalności?

- Co to jest Należyta staranność?  Jak jest ona w łańcuchu dostaw a MŚP i Mikroprzedsiębiorstwa – od ryzyka wypadnięcia z rynku po budowanie przewagi konkurencyjnej.

- oczekiwania ze strony niemieckich przedsiębiorstw na podstawie Ustawy o należytej staranności w Łańcuchu Dostaw (LkSG) (w stosowaniu od 1.01.2023 r.)

- Greenwashing i inne „ściemniania” – początek końca bezkarności za wprowadzanie w błąd (także nieświadomie).

- Jak przygotować się na badanie Należytej Staranności oraz wypełniania Minimalnych gwarancji w swojej działalności, dokonywane przez dużych Partnerów Biznesowych (m.in. prezentacja sposobów przeprowadzania oceny oraz przedstawienie narzędzi i metod działania budujących ład zarządczy w obszarze Minimalne Gwarancje i Należytej staranności).

Prowadzący:

Sławomir Brzózek: – ekspert-praktyk w obszarze Zrównoważonego Rozwoju, ESG i CSR z ponad 25-letnim doświadczeniem. Konsultant, trener i szkoleniowiec, wykładowca. Autor programów zaangażowania społecznego i środowiskowego. Wspomaga firmy w transformacji strategii, planów działania i systemów zarządzania do zgodności z wymogami Zrównoważonej Działalności i ESG