konin facebook

Konin - Chorzeń ul. Makowa 24

Konin - Chorzeń ul. Makowa 24,

działki 245/3, 246/3, 247/3, 248/3, 249/3, 249/5, 250/3, 250/5, 251/3, 251/8, 251/10, 252/3, 252/6, 253/3, 253/5, 254/3, 254/5, 255/3, 255/4, 255/5, 256/9, 256/10, 257/14, 258/6 łącznie powierzchnia 1,0857 ha,

PU - tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług
 
Szczególowe informacje - FRANSPOL sp. z o.o. kontakt 63 240 85 53, sekretariat@franspol.com.pl