konin facebook

Partnerstwo na rzecz Czystego Wodoru - konkursy 2024

17 stycznia 2024 r. Partnerstwo na rzecz Czystego Wodoru (Clean Hydrogen Partnership) ogłosiło nowy nabór wniosków w konkursach dot. badań nad wodorem. Łączna pula środków dostępnych w 2024 r. wynosi 113,5 mln euro z programu „Horyzont Europa” oraz do 60 mln euro dodatkowego finansowania z budżetu REPowerEU dla projektów dolin wodorowych.
 
Nabór dzieli się na 20 obszarów tematycznych:
* produkcja wodoru z odnawialnych źródeł energii (5 obszarów);
* magazynowanie i dystrybucja wodoru (5 obszarów);
* transport (4 obszary);
* energetyka i ciepłownictwo (2 obszary);
* integracja z innymi sektorami – cross-cutting issues (2 obszary).
* doliny wodorowe (2 obszary).
 
Nabór będzie otwarty do 17 kwietnia 2024 r., zaś zgłoszenia można składać pod linkiem: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search?tenders=false&callIdentifier=HORIZON-JTI-CLEANH2-2024

 
 
Szczegółowe informacje nt. naboru: https://www.clean-hydrogen.europa.eu/call-proposals-2024-open_en

 
Zachęcamy do składania wniosków oraz udziału w dniu informacyjnym Partnerstwa na rzecz Czystego Wodoru.