konin facebook

Pozostałe oferty inwestycyjne Miasta

Miasto Konin dysponuje wieloma terenami inwestycyjnymi, także w ścisłym centrum miasta, lub jego pobliżu. Ich atrakcyjność zwiększa fakt, że wszystkie znajdują się w pobliżu lub bezpośrednim sąsiedztwie dróg krajowych. Wystarczy tu wymienić tereny przy ulicy Przemysłowej, Gajowej, Sulańskiej, Nadrzecznej, czy przy Wale Tarejwy.

Miasto Konin czyni starania, by zwiększyć ofertę inwestycyjną o kolejne atrakcyjne tereny przy drodze krajowej DK 92.

Lokalizacja Powierzchnia Przeznaczenie w MPZP Uzbrojenie terenu Własciciel Zabudowa
Konin - ul. Nadrzeczna
(fot. 1)
sprzedana Tereny zabudowy związanej z aktywizacją gospodarczą Media wkrótce Miasto Konin Nie

Konin - ul. Gajowa (fot. 2)

sprzedana Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług Woda, kanalizacja sanitarna, elektryczność Miasto Konin Nie
Konin - Starówka
(fot. 3)
sprzedana Teren zabudowy usługowej Woda, kanalizacja sanitarna, elektryczność Miasto Konin Nie

Konin - ul. Sulańska (fot. 4)

1,1550 ha Teren tereny przemysłowe, bazy, składy, hurtownie, magazyny, usługi Woda, kanalizacja sanitarna, elektryczność w pobliżu Miasto Konin Nie

Konin - ul. Przemysłowa (fot. 5)

nr działki 69/10 (z podziału działki 69/3), 69/12 (z podziału działki 69/4), 70/2, 142/1

5,7894 ha Tereny produkcji przemysłowej Woda, kanalizacja sanitarna, elektryczność, gaz w pobliżu właściciel prywatny Nie
Konin - Pawłówek
(fot. 6)
2,5649 ha Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej W pobliżu przebiegają sieci - ciepłociąg, kanalizacja sanitarna, deszczowa, linia energetyczna średniego napięcia Miasto Konin Nie

Konin - Gosławice

(fot. 7, 8, 9, 10)

nr działki: 1199

0,1024 ha tereny usług na wydzielonych działkach Nieruchomość gruntowa zabudowana położona przy ul. Kanałowej 6. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym. W najbliższym otoczeniu nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa, obiekty usługowo-handlowe oraz tereny ogródków działkowych. W dalszym sąsiedztwie zabudowa produkcyjna, magazynowa oraz tereny niezagospodarowane. Działka gruntu o kształcie prostokąta, nieogrodzona. Dojazd drogą utwardzoną o nawierzchni asfaltowej, oświetloną. Budynek mieszkalny jednokondygnacyjny, z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczony. Budynek jest wyłączony z użytkowania (decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Konina). Miasto Konin Tak

Konin - Starówka

(fot. 11, 12, 13, 14, 15, 16)

nr działki: 845/4

0,2716 ha tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej Nieruchomość gruntowa położona przy ul. Podgórnej 19. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym. W najbliższym otoczeniu nieruchomości znajduje się zabudowa jednorodzinna, wielorodzinna, pojedyncze obiekty usługowo-handlowe oraz tereny ogródków działkowych. Teren ogrodzony, z licznymi nasadzeniami ozdobnymi i owocowymi. Działka gruntu o kształcie regularnym, zbliżonym do prostokąta. Dojazd drogą utwardzoną o nawierzchni asfaltowej, oświetloną. Budynek mieszkalny jednokondygnacyjny, z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczony. Budynek mieszkalny jest wyłączony z użytkowania. Miasto Konin

Tak

 

Konin -Maliniec

(fot. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23)

 

nr działki: 139/10

0,5158 ha tereny przemysłowe, bazy, składy, hurtownie, magazyny, usługi Nieruchomość gruntowa zabudowana 3 budynkami położona przy ul. Sulańskiej, około 1 km od ul. Przemysłowej. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się zabudowa przemysłowa (budynki produkcyjne i magazynowe). Budynki znajdujące się na terenie działki są w złym stanie technicznym. Działka o kształcie regularnego wieloboku, ukształtowanie terenu płaskie. Przez działkę przebiegają sieci infrastruktury wodociągowej, elektroenergetycznej oraz kanalizacyjnej. Skarb Państwa

Tak

 

Konin - Niesłusz

(fot. 24, 25, 26, 27) nr dzałki 174/14; 174/15; 174/16

 

 

0,0984 ha tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych Nieruchomość zabudowana, położona przy ul. Okólnej 29 Miasto Konin