konin facebook

Pożyczka Inwestycyjna – wznowienie naboru

Dnia  24.01.2024 r.  Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. wznawia nabór wniosków na Pożyczkę Inwestycyjną.

Pożyczka Inwestycyjna to produkt dedykowany mikro, małym i średnim firmom z siedzibą i/lub oddziałem i/lub stałym miejscem wykonywania i/lub dodatkowym stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa wielkopolskiego. Pożyczki przeznaczone na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, mających na celu rozwój bądź wzmocnienie potencjału gospodarczego przedsiębiorstw, zwiększenie lub umocnienie ich pozycji na rynku lub podniesienie ich konkurencyjności.

Szczegółowe zasady udzielania pożyczek zostały określone w Regulaminie oraz w Karcie Produktu

Kwota pożyczki – do 2,3 mln zł
Okres spłaty – do 120 miesięcy
Karencja – do 12 miesięcy
Oprocentowanie – od 2,84 % w skali roku, stałe przez cały okres spłaty.

Regulamin wraz z listami oraz wzorami wymaganych dokumentów http://warp.org.pl/pozyczki/pozyczka-inwestycyjna/

Szczegółowych informacji udzielają Specjaliści Funduszu Pożyczkowego WARP: e-mail: fundusz@warp.org.pl

tel. 61 65 06 338, 61 65 06 333, 61 65 06 363, 61 65 06 366, 61 65 06 362.

https://warp.org.pl/pozyczka-inwestycyjna-wznowienie-naboru-3/