konin facebook

Konin - Chorzeń ul. Spółdzielców

Sprzeaż nieruchomości - Konin - Chorzeń ul. Spółdzielców

TAG - tereny aktywizacji gospodarczej

działki nr: 383/4, 383/3, łącznie powierzchnia 1,9959 ha

Informacje szczegółowe w sprawie oferty -  INTER-ES s.c. Konin, tel. 63 240 85 53, sekretariat@franspol.com.pl