konin facebook

Wielkopolska droga do neutralności klimatycznej

II Konferencja otwierająca projekt „LIFE After Coal PL – Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej. Wielkopolska Wschodnia 2040„.

Wydarzenie odbędzie się 23 lutego 2024 r., godz. 10:00-14:30
w Poznaniu, Sala Sesyjna Urzad Marszalkowski Wojewodztwa Wielkopolskiego, Al. Niepodległości 34

Konferencja będzie dobrą okazją do dyskusji nad najpilniejszymi wyzwaniami stawianymi przed regionami w drodze do neutralności klimatycznej ze szczególnym uwzględnieniem transformacji regionów węglowych. W trakcie planowanego wydarzenia nastąpi także uroczyste podpisanie deklaracji Powering Past Coal Alliance (PPCA) w obecności ambasadorów Wielkiej Brytanii oraz Kanady w Polsce, jako przedstawicieli rządów, które zainicjowały koalicję podczas COP23 w 2017 r., w Bonn.  PPCA jest pierwszą i jedyną na świecie koalicją władz krajowych i lokalnych oraz przedsiębiorstw, pracujących razem nad odejściem od wytwarzania energii węglowej.

Chęć udziału w konferencji prosimy zgłaszać na adres: life.dsk@umww.pl

szczegóły https://lifeaftercoal.pl/wielkopolska-droga-do-neutralnosci-klimatycznej/