konin facebook

Tereny inwestycyjne - Zakładowa, Pawłówek, Czarków

1. Konin - ul. Zakładowa, łączna powierzchnia nieruchomości17,8555 ha, przeznaczenie w MPZP - Tereny aktywizacji gospodarczej, media w pobliżu,
Prywatni właściciele - kontakt Wydział Obsługi Inwestora UM Konin

2. Konin - Pawłówek, łączna powierzchnia nieruchomości 16,7322 ha, przeznaczenie w MPZP - Tereny produkcji przemysłowej, usług, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, media w pobliżu,
Prywatni właściciele - kontakt Wydział Obsługi Inwestora UM Konin

3. Konin- Czarków, łączna powierzchnia nieruchomości 1,4426 ha, przeznaczenie w MPZP - Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów wraz z zabudową usługową, energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja, gaz w pobliżu granicy działki,
Prywatny właściciel - kontakt Wydział Obsługi Inwestora UM Konin